Verksamhetsidé

Ulricehamnsbygdens Ridklubb är en ridklubb för ung och gammal, oavsett vilken nivå man befinner sig på, där vi ska utvecklas och ha roligt tillsammans! UBRK ska jobba för högsta kvalitet i verksamhetens alla delar där det goda samspelet mellan människan och hästen ska styra verksamheten.

Värdegrund

UBRK:s värdegrund utgår från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram.

UBRK är en förening som:

  • sätter medlemmen och hästen i centrum.
  • erbjuder medlemmen utbildning i hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner med möjlighet att utöva dessa på ridskolans hästar.
  • stimulerar barns och ungdomars sociala utveckling genom att följa Svenska Ridsportförbundets värderingar och riktlinjer avseende barn- och ungdomsverksamhet så som de formuleras i förbundets idéprogram "Ridsporten vill".
  • är ett föredöme i hästhållning och följer Svenska Ridsportförbundets hästhållningspolicy.
  • tar avstånd från doping och droger.
  • står för de värderingar som uttrycks i Svenska Ridsportförbundets Ledstjärnor.

Verksamhetsplan och mål 2022


Ulricehamnsbygdens ridklubb vara det självklara valet för hästintresserade i Ulricehamns närområde. På Ulricehamnsbygdens ridklubb skall alla känna sig välkomna och välkomnas! Vår förenings skall vara en mötesplats med focus på kvalitet och med hästen i centrum. Vi ska vara öppna för alla oavsett ålder men ha ett särskilt focus på barn och ungdomsverksamheten. Vi skall vara stolta över vår förening och hjälpas åt att driva vår förening framåt.

Läs gärna fortsättningen i vår verksamhetsplan som närmare beskriver vår förening och verksamheten i helhet, våra ambitioner och mål.