Styrelse 2024


Nytt styrelseår och nya styrelsemedlemmar - vi välkomnar och ser fram emot 2024!

Styrelsen består av:
Ordförande: Maria Johansson
Vice ordförande: Liselotte Fransson
Kassör: Josefina Abrahamsson
Sekreterare: Mia Edman
Vice kassör: Anna Kastanius
Vice sekreterare: Veronica Germo
Ledamot: Carolina Svensson
Ledamot: Sandra Frosch
Ledamot: Martin Skönvall
Ledamot: Marie Jönsson
Ungdomskommitténs ledamot: Sara Edman


Vill du prata med någon av oss i styrelsen? Maila till ubrk.styrelse@gmail.com eller ring Liselotte på 0706-99 90 62 alternativt Anna Kastanius på 0706- 85 87 02.

Valberedning 2024

Valberedningens främsta uppgift är blanda annat att  ge förslag till nya ledamöter i styrelsen och revisorer. Har du förslag på eventuella styrelsemedlemmar som du tycker ska ingå i kommande styrelse får du gärna höra av dig till oss! 

Valberedningen för Ulricehamnsbygdens ridklubb år 2024 består av:
Sandra Börjesson
Katarina Skönvall
Charlotta Otin
Maila oss på valberedningen.ubrk@gmail.com för att komma i kontakt med oss.