Anläggningsskiss vid hopptävling på grusbanan

Anläggningsskiss vid dressyrtävling utomhus

Anläggningsskiss vid hopptävling inomhus

Anläggningsskiss vid hopptävling på gräsbanan